Obrazek domyślny

Piotr Janiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 1996r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestnik szeregu szkoleń, m.in. z Podstaw rachunkowości w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Czyli jak podzielić majątek po rozwodzie? Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami reguluje art. 567 kodeksu postępowania cywilnego. Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie majątkowej wspólności ustawowej, powstałej z chwilą zawarcia małżeństwa. Podziału majątku wspólnego można dokonać…

CO WARTO WIEDZIEĆ O ALIMENTACH?

ALIMENTY Alimenty i wynikający z nich „obowiązek alimentacyjny” to konieczność dostarczenia środków utrzymania określonym osobom i w określonych sytuacjach. Są to dwa główne rodzaje zobowiązań: rodziców wobec dzieci współmałżonków wobec siebie nawzajem (także byłych). Ponadto obowiązek alimentacyjny może dotyczyć dzieci…

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

(Raiffeisen Bank Polska S.A.; Raiffeisen Polbank; Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce). 31 grudnia 2012 roku została sfinalizowana fuzja prawna Raiffeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A. Bank dalej działał pod marką handlową Raiffeisen Polbank do 03.11.2018…

wersja reklamacji do banku ws. kredytu

Zamieszczamy zmodyfikowaną wersję reklamacji do banku ws. kredytu denominowanego/ indeksowanego do waluty obcej. Zmodyfikowana wersja uwzględnia doświadczenia związane z niechęcią banków do współpracy i podejmowanymi przez nie działaniami utrudniającymi. Zasadniczo reklamacja nie powinna być odpłatna, ale dla banków kwestia ta…