PRAWO CYWILNE POZNAŃ

RADCA PRAWNY POZNAŃ

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Prawo cywilne oraz związane z nim sprawy obejmują wiele aspektów stosunków cywilnoprawnych.

Reguluje ono  zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania oraz egzekwowanie wynikających z nich praw i obowiązków.
Prawo cywilne wskazuje jak i kiedy kształtują się poszczególne prawa stron umowy, jak ich dochodzić, jakie mogą być konsekwencje
ich nieprzestrzegania. 

Umowy cywilnoprawne to m.in. umowy dotyczące nieruchomości, ruchomości, własności  i wszelkiego rodzaju usług.

Co obejmuje nasza pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego?

Opiniowanie lub projektowanie umów

Na co może liczyć nasz Klient?

Nasz Klient może liczyć na pomoc w sporządzaniu odpowiednich pism, środków odwoławczych i zaskarżenia (m. in. pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, zarzutów lub sprzeciwów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, odwołań od decyzji ubezpieczyciela, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia). 

Do kogo nasza Kancelaria kieruje swoją ofertę?

Pomoc prawna kierujemy do osób, które poszukują doświadczonego prawnika z zakresu prawa cywilnego i profesjonalnego wsparcia
na różnych etapach postępowań.