NASZ ZESPÓŁ

PRAWNICY

Piotr Janiak

Radca prawny Właściciel Kancelarii
tel. +48 508 430 038,
kancelaria@piotrjaniak.pl
Prawo bankowe, gospodarcze
i handlowe, windykacja...

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Od 1996r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestnik szeregu szkoleń,
m.in. z Podstaw rachunkowości
w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, itp. W latach 1993-1995 prawnik, pracownik PKO BP w zespołach windykacyjnych
i restrukturyzacyjnych.
W latach 1996-2015 praca etatowa radcy prawnego w wielu instytucjach finansowych: Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A., Fortis Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Były arbiter przy Związku Banków Polskich oraz członek zespołu problemowego z ramienia Fortis Bank Polska S.A. Od 1997 roku praktyka prywatna.
Od 2009 r. partner w kancelarii JANIAK I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP.P. Radca prawny
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym uzyskanym w międzynarodowych instytucjach finansowych i w ramach praktyki prywatnej. W ramach prowadzonych spraw wykonywał doradztwo prawne i reprezentację procesową w tym także przed Sądem Najwyższym
i Naczelnym Sądem Administracyjnym z zakresu prawa bankowego, finansowego, restrukturyzacyjnego, upadłościowego, układowego, egzekucyjnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, a także z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, podziały majątku, opieka, ubezwłasnowolnienie),
w postępowaniach spadkowych i o dział spadku. Posiada także doświadczenie dydaktyczne, jako wykładowca w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział
w Poznaniu, w EGB Investments S.A. w Bydgoszczy, w Polsko-Amerykańskim Instytucie Przedsiębiorczości przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także jako trener
i szkoleniowiec kadr w PKO BP, w Fortis Bank Polska S.A., w BNP Paribas Bank Polska SA. w tematyce odnoszącej
się do kwestii windykacyjnych
i restrukturyzacyjnych, egzekucyjnych, zabezpieczenia należności, zagadnień podatkowych i bilansowych należności nieregularnych.

Anna Janiak-Chęcinska

Specjalizuje się w prawie nowoczesnych technologii, prawie energetycznym oraz prawie nieruchomości. Posiada również duże doświadczenie we wsparciu prawnym w zakresie działalności marketingowej i handlowej. Ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Na listę radców prawnych wpisana została w 2021 roku. Posługuje się biegle językiem angielskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz pracując jako in house lawyer w spółkach energetycznych i handlowych zajmując się ich bieżącą obsługą korporacyjną oraz prowadzeniem procesów sądowych dotyczących prawa cywilnego i administracyjnego. W czasie studiów była związana z Uniwersytecką Poradnią Prawną, która angażowała się w działalność pro bono, oferując pomoc prawną osobom potrzebującym. Wolne chwile poświęca literaturze oraz kulturze azjatyckiej, w tym w szczególności japońskiej i koreańskiej.

Bartosz Chęcinski

Specjalizuje się w prawie pracy, ochronie danych osobowych oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych. Posiada również duże doświadczenie we wsparciu prawnym w zakresie działalności biznesowej i handlowej. Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Na listę radców prawnych wpisany został w 2021 roku. W 2016 r. uzyskał uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego. W 2020 r. ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Posługuje się biegle językiem angielskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz pracując jako in house lawyer w spółkach zajmując się ich bieżącą obsługą korporacyjną
oraz prowadzeniem procesów sądowych dotyczących prawa cywilnego
i administracyjnego. Interesuje się filmem, literatura
i muzyka, a w szczególności kolekcjonowaniem płyt winylowych.

Andrzej Janiak

Radca prawny, dr hab. prof. UAM
i US Janiak i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych. Sp.p. Konsultacje merytoryczne Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji UAM w Poznaniu, odbył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ukończoną egzaminem sędziowskim (1982), radca prawny (od 1987), dr habilitowany nauk prawnych (2005). Od ukończenia studiów nieprzerwanie zatrudniony w UAM, od 2008 r. jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Handlowego
i Ubezpieczeniowego. Kierownik Podyplomowego Studium Obrotu Nieruchomościami
oraz Podyplomowych Studiów
z Prawa Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
W latach 2009-2012 profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
a od 2012r. także w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca m.in. Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów
w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Dolnośląskiej Szkoły Bankowej w Lubinie, Gdańskiej Akademii Bankowej. Prawnik łączący aktywność naukową i dydaktyczną z praktyką gospodarczą. Był m. in. głównym specjalistą w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego
w Poznaniu, doradcą prezesa Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, doradcą prawnym, konsultantem
lub pełnomocnikiem procesowym wielu podmiotów gospodarczych,
a także arbitrem w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich w Warszawie, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
oraz sądy polubowne powoływane ad hoc. Od dnia 26 marca 2014r. członek Rady Nadzorczej PGNiG SA, a od dnia 28 lipca 2015r. jej wiceprzewodniczący. Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, zwłaszcza prawa zobowiązań, prawa bankowego, prawa handlowego oraz prawa papierów wartościowych.
Autor lub współautor 80 prac naukowych (m.in. monografii, podręczników akademickich, komentarzy do kodeksu cywilnego, rozdziału w Systemie Prawa Prywatnego), a także wielu niepublikowanych opinii i ekspertyz prawnych.

Halina Banaszak

Radca prawny Absolwentka Wydziału Prawa
i Administracji UAM w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Radca prawny z wieloletnim, bogatym doświadczeniem zawodowym, nabytym w trakcie obsługi prawnej wielu podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej (przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki prawa handlowego)
i różnych branż (banki, firmy produkcyjne, handlowe, budowlane), a także w ramach praktyki prywatnej. Pełnomocnik procesowy
w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, wekslowego, prawa pracy, prawa spółek oraz
w postępowaniach egzekucyjnych, upadłościowych
i układowych. Posiada także doświadczenie w tworzeniu spółek prawa handlowego,
oraz w ich przekształcaniu, łączeniu i likwidacji. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności branży budowlanej.