OBSŁUGA PRAWNA POZNAŃ

RADCA PRAWNY POZNAŃ

OBSŁUGA PRAWNA FIRM POZNAŃ

Wielowymiarowa i kompleksowa obsługa prawna firm to usługi z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych.

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego.
Podstawowym założeniem naszej kancelarii jest dostarczenie pełnego i wszechstronnego pakietu usług prawnych dla przedsiębiorców, który zapewni opiekę oraz ochronę interesów naszych Klientów i przyczyni się do realizacji ich celów biznesowych.

Na czym polega obsługa prawna firm?

Obsługa prawna firmy obejmuje szeroki zakres prawa cywilnego, prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, a także innych, dziedzinach prawa takich jak np. prawo karne skarbowe czy podatkowe.

Przedsiębiorca otrzymuje pomoc prawną związaną zarówno z zakładaniem działalności, jej prowadzeniem, jak i zamykaniem czy ogłaszaniem upadłości.

ZAKRES USŁUG

Jakie usługi są oferowane w ramach obsługi prawnej firm?

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO HANDLOWE
SPÓŁKI / STOWARZYSZENIA / FUNDACJE

RESTRUKTURYZACJA PRAWNA

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I PRAW KONSUMENTA

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

PORADY PRAWNE

Kancelaria udziela porad prawnych przed wszczęciem postępowania,
aby w miarę możliwości unikać sporów sądowych.

Jeśli jednak zajdzie taka konieczność reprezentujemy naszych Klientów przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych oraz karnoskarbowych, a także przed sądami administracyjnymi, m. in.
w sprawach z powództwa o zapłatę, o rozwiązanie spółki, o wyłączenie wspólnika, o uchylenie uchwały, o stwierdzenie nieważności uchwały,
w sprawach o przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego.

Reprezentacja dotyczy również spraw dotyczących decyzji administracyjnych wydawanych np. w toku procesu budowlanego lub w toku uzyskania koncesji,

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Stała obsługa prawna firm lub okazjonalna współpraca
Z naszą kancelarią można podjąć stałą lub okazjonalną współpracę.
W pierwszym przypadku mowa jest o pojedynczych konsultacjach, które rozliczane są indywidualnie.

Okazjonalna współpraca to rozwiązanie dla małych firm, które potrzebują pomocy prawnika i współpracy wyjątkowo w zakresie konkretnych zagadnień prawnych. Pojedyncze konsultacje, rozliczane są indywidualnie.

Stała obsługa prawna firm to możliwość korzystania z pomocy kancelarii zawsze, gdy taka potrzeba się pojawia ze strony przedsiębiorcy.

KOSZT OBSŁUGI

W przypadku jednorazowych zleceń zwykle obowiązuje stawka godzinowa. Może ona podlegać negocjacji i zależeć od stopnia trudności zlecenia. [zob. Honorarium] podł. link

W ramach stałej obsługi prawnej stosowane jest zwykle wynagrodzenie ryczałtowe (stała kwota miesięczna) lub ryczałtowo-godzinowe (Klient wtedy deklaruje w ramach abonamentu limit godzin).[ zob. Honorarium].podł. link

CO ZYSKUJESZ?

Zależy na stworzeniu optymalnych warunków dla bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej. Oferujemy rozwiązania mające na celu kompleksową obsługę naszych Klientów. Zapewniamy wsparcie prawne specjalistów z różnych dziedzin prawa i dziedzin pokrewnych, z którymi współpracujemy. Wszechstronny pakiet usług prawnych dla przedsiębiorców, zapewnia całościową opiekę i ochronę interesów przyczyniając się do realizacji celów biznesowych naszych Klientów.