UBEZPIECZENIA POZNAŃ

RADCA PRAWNY POZNAŃ

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie uzyskania należnego odszkodowania od podmiotów odpowiedzialnych.

Należy pamiętać, że zakres ubezpieczenia poza polisą ubezpieczeniową jest szczegółowo uregulowany w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
tzw. OWU.

Zdarzają się jednak częste sytuacje, że osoby ubezpieczone mają wątpliwości co do zasadności decyzji ubezpieczycieli, np. związanych z zaniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową jego wypłacenia.

W wielu przypadkach OWU nie są  dostatecznie precyzyjne, by w pełni osądzić, kto ma rację. Jeżeli wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości odwołania od decyzji ubezpieczyciela, ostatecznym etapem jest wytoczenie procesu i dochodzenie swoich praw w sądzie.

Co obejmuje nasza pomoc prawna z zakresu prawa ubezpieczeń?

W ramach naszych działań pomagamy w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu:

Na co może liczyć nasz klient?

Dochodzenie odszkodowania przed sądem to konieczność złożenia stosowanego pozwu. Pozew to  najważniejsze pismo składane
przez poszkodowanego, dlatego  ważne jest, by zawierał precyzyjny opis roszczeń, których domaga się powód.
Pozew powinien być uzupełniony o wykaz dowodów, które umożliwią sądowi  wgląd w sprawę, istotny też jest termin złożenia dokumentu.

Do kogo nasza Kancelaria kieruje swoją ofertę?

Pomoc prawna kierujemy do osób, które poszukują doświadczonego prawnika z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań oraz profesjonalnego wsparcia
na różnych etapach postępowań.