wersja reklamacji do banku ws. kredytu

Zamieszczamy zmodyfikowaną wersję reklamacji do banku ws. kredytu denominowanego/ indeksowanego do waluty obcej. Zmodyfikowana wersja uwzględnia doświadczenia związane z niechęcią banków do współpracy i podejmowanymi przez nie działaniami utrudniającymi. Zasadniczo reklamacja nie powinna być odpłatna, ale dla banków kwestia ta jest wygodnym narzędziem odmowy sporządzenia informacji, stąd mimo wątpliwej praktyki, kierując się pragmatyzmem w piśmie ujęliśmy także tę kwestię.
Wzór mogą Państwo pobrać pod tym adresem

Obrazek domyślny
Piotr Janiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Od 1996r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestnik szeregu szkoleń, m.in. z Podstaw rachunkowości
w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Artykuły: 7