POMOC PRAWNA W INNYCH SPRAWACH BANKOWYCH

RADCA PRAWNY POZNAŃ

Udzielam także pomocy prawnej w sporach i negocjacjach dotyczących działań na szkodę klientów banków związanych z tzw:
  • „polisolokatami”, odmowami zwrotu części prowizji naliczonej od kredytu w zw. z jego wcześniejszą spłatą
  • oszustwami popełnionymi na szkodę (ang. freud) instytucji finansowych, których konsekwencjami i odpowiedzialnością instytucje te obciążają swoich klientów.
Dotyczy to w szczególności:
  • nieautoryzowanych transakcji płatniczych w formie elektronicznej,
  • zaciągania zobowiązań na klienta banku bez jego udziału, wymagających uwzględnienia i interpretacji przepisów ustawy o usługach płatniczych i dyrektywy PSD2 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego
Skomplikowana struktura organizacyjna i techniczna instytucji finansowych, otoczenia prawnego, możność stosowania postaci elektronicznej składania oświadczeń woli (art. 7 prawa bankowego), bankowość internetowa sprawiają, że ryzyko związane z przestępczością zdalną jest coraz większe (phishing, ransomware, botnet, złośliwe oprogramowanie, itd.).