Kategoria Rozwody

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Czyli jak podzielić majątek po rozwodzie? Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami reguluje art. 567 kodeksu postępowania cywilnego. Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie majątkowej wspólności ustawowej, powstałej z chwilą zawarcia małżeństwa. Podziału majątku wspólnego można dokonać…

CO WARTO WIEDZIEĆ O ALIMENTACH?

ALIMENTY Alimenty i wynikający z nich „obowiązek alimentacyjny” to konieczność dostarczenia środków utrzymania określonym osobom i w określonych sytuacjach. Są to dwa główne rodzaje zobowiązań: rodziców wobec dzieci współmałżonków wobec siebie nawzajem (także byłych). Ponadto obowiązek alimentacyjny może dotyczyć dzieci…