Miesiąc grudzień 2021

wersja reklamacji do banku ws. kredytu

Zamieszczamy zmodyfikowaną wersję reklamacji do banku ws. kredytu denominowanego/ indeksowanego do waluty obcej. Zmodyfikowana wersja uwzględnia doświadczenia związane z niechęcią banków do współpracy i podejmowanymi przez nie działaniami utrudniającymi. Zasadniczo reklamacja nie powinna być odpłatna, ale dla banków kwestia ta…